janos zsigmond_epulet_ejszakai_bi
Az újraindított kollégium 15. tanévében kegyelettel és tisztelettel emlékezik a 450 éves Alma Materre. Több mint 40 éves kényszerszünet után az isteni gondviselés a jövő reménységét hozta el számunkra. Az élet győzött a pusztítás fölött, amikor az új hajtás megjelent, és - bár a körülmények nem voltak mindig kedvezőek - a hajtás növekedése, erősödése céltudatos és folytonos volt. 
 
„De úgy, ahogyan a csernek vagy a tölgynek a kivágás után is megmarad a gyökere. Ez a gyökér lesz a szent mag’’ - olvashatjuk a szentírásban. Ezek a gyökerek nemcsak a múlthoz való szilárd kötődést jelentik számunkra, hanem rajtuk keresztül ma is árad élőn és megtartón az iskola hagyománya és az a szellemiség, amely az elmúlt századok során irányt szabott, és meghatározta az oktatói-nevelői tevékenységet. Felekezeti iskolánkban nemcsak az ismeretközlő és számonkérő szempontokat követték, hanem a keresztény értékrendre épülő életforma kialakítására törekedtek. Mert bármilyen nagy tudás önmagában közömbös, ha nem a helyes cél és eszköz, valamint hit és szeretet teszik áldásossá. Ősi iskolánk a nyitottság, a vallási türelem, a másság elfogadása és tisztelete jegyében tanított és nevelt. Nem véletlenül került ki az iskola bejárata fölé a Musis et Virtutibus jelszó, vagy Orbán Balázs szavaival élve: „egy véka tudomány mellé egy köböl erkölcsöt”.


Ezt a szellemiséget igyekszünk felvállalni mi is a mában, amikor a tudás és az élő hit iskolája eszmeiségével ünnepelünk.

Úgy érezzük, erre kötelez az előttünk járó tanárok és tanulók példája, a 450 év folyamán, a viszontagságokon mindig győzni tudó áldozatra kész hűség és helytállás.

Köszönjük, és hálát mondunk Isten megtartó gondviseléséért, az Unitárius Egyház gondoskodásáért, mert ott állt az erősödő hajtás mellett, és mindent megtett, hogy az megtalálja az ősi tölgy életerejét, és azokat a forrásokat, amelyek táplálták és éltették. Köszönet mindazoknak, akik segítették fejlődésünket.

Reméljük, hogy a János Zsigmond Unitárius Kollégium méltó utóda az egykori Unitárius Kollégiumnak. Igyekszünk kellőképpen ápolni hagyományait, ezentúl is kivesszük részünket a magyar nevelés, tudomány és kultúra fejlesztésében.

Tóth Árpád gondolatával zárom köszöntő beszédemet:

„Múlt és jövő közt álltok/ S kiket ez ünnep, mint ezüst halom,/ Emel magasra, honnan messzi láttok,/ Boldog látványt kíván nektek dalom.//Szép volt a múlt, várjon ragyogva rátok /Még szebb jövő, még dúsabb jutalom/ S ezek között, bár szerény fény gyanánt ég, Szeretetünk is hadd legyen ajándék.”

2007 szeptembere

   

FaLang translation system by Faboba