Hírek

4. heti tudománykör elemistáknak

Bővebben...:

Teqball a kollégiumban

Bővebben...:

Napraforgó program ”Gondot okoz a kiskamasz viselkedése?” előadás

Bővebben...:

Most szólj rigó! - megyei versmondó verseny elemistáknak

Bővebben...:

Legfrissebb videó

Támogatóink

Vallásszabadság napja

Dr. Kovács Sándor teológiai tanár előadása a Vallásszabadság festménye kapcsán

Január 13. a Vallásszabadság világnapja. 1568-ban a január 6. és 13. között zajlott tordai országgyűlés a világon először foglalta törvénybe a lelkiismereti és vallásszabadságot. Ez a határozat vezetett az erdélyi unitárius egyház megalakulásához és állami elismeréséhez. Illik tehát, hogy az unitárius iskola tanárai és diákjai is méltó módon emlékezzenek meg erről az eseményről.

Január 13-án a líceumi diákok a vallástanárokkal közösen ünnepelik meg ezt az évfordulót, melynek meghívott vendége lesz Dr. Kovács Sándor teológiai tanár, aki méltatja majd e nap történelmi jelentőségét is. A gimnáziumi osztályok tanulói Mit jelentett és jelent napjainkban is a VALLÁSSZABADSÁG? címmel fogalmazásokat alkotnak, ezek legsikeresebbjei megjelennek az iskola sajtókiadványaiban. Az elemi osztályok tanulói a vallástanárok és a Balázs Ferenc Oktatási Központ munkatársainak irányításával vetélkedőn vesznek majd részt. Tegnap a belvárosi unitárius templomban Dávid Ferencre emlékeztek, aki ennek a templomnak a szószékén mondta el első unitárius szellemű prédikációját (1566. január 20-án). A diákok megtekintették a templomban álló híres kerek követ, amely eredetileg a Tordai utca sarkán állott, és a hagyomány szerint erre állt fel Dávid Ferenc, itt mondta el híres beszédét, itt hangzott el az a mondat is, hogy „Amikor a prédikátorok az evangéliumot hirdetik, ki-ki az ő értelme szerint tegye azt." A beszéd hatására Kolozsvár egész lakossága az új hitre, az unitáriusra tért át.

Tanulóink az 1568-as történésekkel kapcsolatban vetélkedőt szerveznek március 5-én. A tevékenységek célja, hogy minden diákunk ismereteket szerezzen erről az igen fontos eseményről. Akkor, amikor Európában vallásháborúk dúltak, itt a rendek teljes vallásszabadságot hirdettek. A tordai országgyűlés évfordulójának ünnepe lényegesen több unitárius egyházi ünnepnél - a fenti dátumok, a rendek határozatai, az elhangzott beszédek felekezeteken és viszályt, ellenségeskedést szító évszázadokon túl a tolerancia, az egymás iránti megbecsülés és tisztelet ünnepévé, szimbólummá váltak. Dávid Ferenc teológiája ma sem zárható le, feltételezi a folytonos haladást - ezt értsék meg tanulóink felekezeti hovatartozásuktól függetlenül.
 
Baka Judit

Untitled

 

November 2017
H K Sz Cs P Szo V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3