Hírek

Az érettségi vizsgajegyek fellebbezésével kapcsolatos tudnivalók

Bővebben...:

A Teológia (Humán) osztályba iratkozók számára tartott online beszélgetések eredményei

Bővebben...:

Fontos tudnivalók a IX.osztályba való beiratkozásról

Bővebben...:

A Teológiai (Humán) osztályba iratkozók számára tartandó online beszélgetés beosztása

Bővebben...:

Legfrissebb videó

Támogatóink

        PÉTERFFY GYULA ( 1909-1979 ) családi és életrajzi adatai

2004 .február 21-én a 25 éves évfordulón Dr. Szabó Árpád  püspök úr az alábbi adatok alapján tartotta megemlékező beszédét az unitárius templomban.

PÉTERFFY GYULA  teológiai zenetanár felmenői:

Id Péterffy Sándor  ( Kobátfalva 1787 ?)
----------------------
1813-.1817
Székelykeresztúron tanít
1817-1824 Kiskedén pap

Ifj. Péterffy Sándor (Kiskede 1817-1887)
----------------------
1841-1849 Keresztúron pap-tanár
Olthévízen esperes, író
Csokfalván pap

Péterffy Miklós (Kiskede 1820-1866 Csekefalva)
----------------------
1845-papszentelése
1846-1862 Nagykede, Firtosváralja –pap
1863-1866 Csekefalván pap

Péterffy Mihály (Nagykede 1846-1921 Szentábrahám)
------------------
kedei, majd szentábrahámi pap

Id.Péterffy Gyula (Nagykede 1878-1942  Torockó)
------------------------
1897-1901 Hódmezővásárhely-tanító
1901-1942 Torockón kántor-tanító, népszínműveket ír

Ifj. PÉTERFFY GYULA ( Torockó 1909.június 7-1979 .február 28.Kolozsvár)
------------------------------
1933-zenetanári oklevél Kolozsváron
1933-1944 zenetanár Székelykeresztúron a Br.Orbán Balázs Un itárius Főgimnáziumban
1944-1945 orosz fogság
1946-1948 zenetanár Székelykeresztúron
1949-1959 teológiai zenetanár és énekvezér a belvárosi unitárius templomban
1959-1961 a teológiák egyesítése miatt csak gondnoki állást kap
1961-1973 korrepetitor,majd zongoratanár a kolozsvári Zeneiskolában nyugdíjazásáig.
1979 február 28.-án súlyos betegségben húnyt el.
PÉTERFFY GYULA  teológiai zenetanár életrajzi adatai, szakmai tevékenysége


Született 1909 június 7-én Torockón

Édesapja   Péterffy Gyula igazgató-tanító,énekvezér
Édesanyja  Vernes Anna ,torockói szülők gyermeke, annak a Zsakó Istvánnak a dédunokája, akit a „48-as Zsakó „-ként emlegetnek Torockón 

Elemi iskoláit Torockón végezte, majd gimnáziumba a kolozsvári Unitárius Kollégiumba íratták,itt tanult aVII.ik gimnáziumig ,az utolsó évet Székelykeresztúron járta, ott végzett 1927-ben.

A Zeneakadémiára újból Kolozsvárra jött, több egyetemista társával a Kollégium felső emeletén kaptak jutányos áron szállást, ahogy ők nevezték, a „pajtában”. 1931 és 1933 között nevelő az  Unitárius Kollégiumban.

1933-ban végezte el a Zeneakadémiát , és ugyanabban az évben kinevezik Székelykeresztúrra zenetanárnak. Boros püspök leveléből kiderül, hogy a keresztúri
 tanítóképzősöket is tanítania kell orgonajátékra a kollégiumi zeneoktatás és karvezetés mellett.
-Újjászervezi a Városi Filharmonikusokat, itt hol karmester, hol zongorista, vagy bőgős- szükség szerint.
-Vezeti a Városi Vegyeskart.
-A Konviktus gazdasági intéző tanára

1937-ben nősült, felesége Barabás Margit , aki 12 évesen azért maradt Vilmos nevű öccsével együtt árva, mert édesapját id. Barabás Vilmos unitárius elemi iskolai tanítót bebörtönözték, miután nem volt hajlandó fölesküdni az 1920 utáni Román államra. A börtönből súlyos betegen szabadult és 40 évesen meghalt. Az Unitárius Egyház úgy gondoskodott a mellette kitartó tanító családjáról, hogy özvegyét, Barabás Vilmosné Bedő Erzsébetet(unitárius lelkész lányát), a kolozsvári Konviktus gazdasszonyi teendőivel bízta meg, amivel szolgálati lakás is járt.

1938-ban megszületett Miklós nevű fia , majd 1943-ban Enikő nevű lánya. Ebben az évben ünnepelte a keresztúri Gimnázium fennállásának 150-edik évfordulóját. A nagyszabású ünnepségre Kodály Zoltán „ Forr a világ” című kórusát, valamint a „Székely keservest „  tanította meg az iskola száz tagú énekkarának. A korabeli újságok híradásaiból Kodály is értesült az ünnepségről. Dedikált fényképet küldött a kórusnak és cserében tudni akarta az előadáson készült fényképen látható sok „kerekfejű székely gyermek” nevét is. A  dedikált Kodály-képet  a legnagyobb elismerésként egész életében a lakás kitüntetett helyén őrizte…


.Forrt a világ valóban, hiszen 1944-ben Keresztúron kiürítési parancsot adtak ki, menekülni kellett.. Kis családját, valamint a Konviktus rábízott vagyonát, 20000 pengőt Kolozsvárra menekítette.( A visszavonuló német és magyar seregek mögött haladva az egylovas szekeret és a menekülőket gyakran fenyegették a mélyrepülésben sortüzet osztó orosz repülőgépek). Kolozsvárra érve a 20000 pengőt nem volt kinek átadni, ezért elrejtette a Kollégium épületében egy fűtőtest mögé.
Nem volt jó döntés a Kolozsvárra való menekülés, mert 1944 októberében minden kolozsvári férfit elhurcoltak orosz fogságba…

Súlyos betegen,33 kilóra fogyva,(mivel munkára alkalmatlan volt) hazaküldték, 1945 karácsonyán érkezett haza Keresztúrra.( A családot ugyanis hiába kereste Kolozsváron, figyelmeztetésre 1945 decemberében a meginduló vasúti forgalmat kihasználva ,felesége a két gyermekkel visszament Keresztúrra a kiürített, kirabolt lakásba.A konviktus pénzét is magával vitte Székelykeresztúrra,ahol az akkori pénztáros Árkosi László tanár elismervénnyel átvette.)
 Az EKT – a fogságból visszatérő tanárának 30000 lej előleget utalt ki, amit 1946-ban fizetett vissza.

1946-1948 között folytatta a háború előtti tevékenységét az iskolában , és a városon.

Az  1948-as államosítás után a zeneoktatást törölték a tantárgyak sorából, így egy évig arra kényszerült, hogy fizikát, természetrajzot, matematikát, tornát és szépírást tanítson.

1948 dec.15-én Dr. Kiss Elek püspök felkéri 1338/1948 EKT levelében, hogy fogadja el az újonnan alakult Egyetemi fokú Teológián a liturgiai és zenei-ének tanszakon az előadói tanári állást.

1949. júl.-tól  (a családot Sz.Keresztúron hagyva még két évig ) elfoglalja a teológiai zenetanári állást.

1951-ben a család is felköltözik Kolozsvárra.

1950 és 1954 között  énekvezérképző tanfolyamokat vezetett . Ezalatt 29 alig iskolázott, de kitűnő zenei hallással és jó hanggal rendelkező, sokszor egyszerű falusi embert, fiatalt képezett ki énekvezérré teológiai tanártársaival együtt.

1953    szeptember 2-17 között 7 orgonát és 2 harmoniumot javított meg és esti koncerten mutatta be a működő orgonát a Nyárádmenti templomokban.
1954     Július25-szeptember 7 között az Olt- és Homoródmenti egyházközségekben 14 orgonát hozott helyre és 9 koncertet adott.Az énekeskönyv szövegeinek és dallamainak alapos vizsgálatára volt szükség az újra kiadás előtt. A szövegeket dr. Erdő János  és Lőrinczi László ellenőrizte , pontosította,- a dallamokat Péterffy Gyula és Jagamas János zeneakadémiai tanár, zeneszerző közösen készítette elő az újrakiadásra. (Ez az anyag sajnos az egyháznál elveszett, így a régi formában nyomtatták ki később újra ).

1957 decemberéig ellátta a belvárosi templomban az énekvezéri teendőket is.
1958-59 –ben a PASSIÓ –t sikerült új formában eljuttatni minden egyházközséghez.
 Minden, még fellelhető régi passiót tanulmányozott, a szövegeket újból dr. Erdő János és Lőrinczi László ellenőrizte, illetve írta át. A zenéjét Péterffy Gula állította össze a régi passiók hagyományát követve ,ezeket helyenként lerövidítve. A tömegjelenetekhez kórust alkalmazott. (A címlapon Major Zsuzsánna rajztanár, művész rajza látható).

1959-ben a Teológiák egyesítésének évében néhány hónapig munka nélkül maradt. Később felajánlották neki a megüresedett gondnoki (adminisztrátori) állást.
Mivel gyermekei  közül Miklós 1960-ban az egyetemet végzi és kinevezése után távoznia kell a szülői háztól, Enikő pedig ugyanekkor érettségizik, anyagi gondjaikat ez csekély mértékben enyhíti (fizetése a teológiai tanári fizetésének kis töredéke csak).
Számtalan pályázatot nyújt be : a Rádióhoz, az Operához, a tanűgyhöz—mindhiába – szakmájában nem tud újra elhelyezkedni.

1961-ben jön a segítség Guttmann Mihály zeneiskolai tanártól—ott kezdetben korrepetítori, majd zongoratanári állást foglalhat el. 1968-ban betegnyugdíjazzák, majd 1969-1973 között helyettesítő tanárként dolgozik végső nyugdíjazásáig.

1968-ban bekapcsolódik az Egyházalapítás 400 éves évfordulójának megünneplésére tervezett  „egyházi ének-és zeneest „  megszervezésébe : id. és ifj. Márkos Albert zenészekkel közösen állítják össze a műsort.

1979-ben súlyos betegségben húnyt el.

 

FaLang translation system by Faboba
Augusztus 2020
H K Sz Cs P Szo V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6