Hírek

Az érettségi vizsgajegyek fellebbezésével kapcsolatos tudnivalók

Bővebben...:

A Teológia (Humán) osztályba iratkozók számára tartott online beszélgetések eredményei

Bővebben...:

Fontos tudnivalók a IX.osztályba való beiratkozásról

Bővebben...:

A Teológiai (Humán) osztályba iratkozók számára tartandó online beszélgetés beosztása

Bővebben...:

Legfrissebb videó

Támogatóink

A kolozsvári Unitárius Kollégium és a székelykeresztúri Unitárius Gimnázium jubileumi évkönyve (2002/2003)


Első pillantásra azt állapíthatjuk meg az új Értesítőről, hogy kivitelezésben eltér a korábbiaktól: nagyobb formátuma és színes borítója is jelzi azt, hogy jubileumi kiadásról van szó. Az értesítők sorozatában ez az ötödik kiadvány. De nem ez az oka a díszes külsőnek, hanem az, hogy ebben az évben ünnepeljük az Erdélyi Unitárius Egyház két kollégiuma újraindulásának tízéves évfordulóját. Idézem a főtisztelendő püspök úr előszavából az idevágó részt: „A sok évszázados tölgy hatalmas reccsenéssel zuhant alá a földre, amikor 1948-ban a kommunista hatalom fejszecsapásai megsemmisíteni látszottak a felekezeti oktatást. [...] De az isteni gondviselés másként látta sorsunkat. Engedte érvényesülni azt a törvényt, amely a természet életében mindig az élet győzelmét segíti elő a pusztítás és az elmúlás felett. Ez a törvény a szellem világában is jelen van. A levágott törzs itt is kihajtott. Tíz évvel ezelőtt egyszerre szárba szökkent az új hajtás, és szent magként a jövőreménységét és ígéretét hozta életközeibe".
Az Előszó után a kolozsvári, ezt követően a székelykeresztúri Unitárius Kollégiummal kapcsolatos írások olvashatók. Ismertetésemben csak a kolozsvári iskola tevékenységére vonatkozó cikkekre térek ki.
Popa Márta igazgatónő az 1993-as újraindulásról s az azóta eltelt tíz évről számol be. A cím - A hamvából újraéledt főnix - a tölgy után egy másik közismert szimbólumot használ annak jelzésére, hogy Popa Márta írása a kollégiumnak ezt a korszakát aprólékos statisztikai adatok segítségével mutatja be. Az Értesítő következő írásában Vörös Alpár, az Unitárius Egyház újonnan megválasztott tanügyi tanácsosa azokat a feladatokat és kihívásokat veszi számba, amelyekkel most a század- és ezredfordulón szembesül a hazai felekezeti oktatás. E bevezető cikkek után a kollégium tevékenységét bemutató fejezetek következnek: az igazgatói, osztálynevelői, vallástanári beszámolók; a kollégium tanárainak írásai; válogatás a diákok cikkeiből, nyertes pályázati munkáiból; a végzős diákok vallomásai a kollégiumban eltöltött négy évről; válogatás az iskolánkkal kapcsolatos újságírói értékelésekből; az Értesítő utolsó fejezetében diákok és tanárok véleményét olvashatjuk arról, hogy mit jelent számukra ebben az iskolában tanulni, illetve tanítani.
E rövid áttekintés után vegyük szemügyre közelebbről is az egyes fejezeteket. A Beszámolók című fejezetben elsőként Popa Márta igazgatónőnek a 2002-2003-as tanévről készített tájékoztatását olvashatjuk, amely felidézi a tanév minden fontos eseményét, eredményeit. Ez átfogó írás után az osztályfőnököknek s a vallástanárnak a beszámolói következnek. Ezek főbb összetevői: beiskolázási adatok, tanulmányi helyzet, az osztályok életével kapcsolatos események, a tantárgyversenyek díjazottjai, az érettségi vizsga eredményei, ballagási beszédek, a bentlakási élet bemutatása. Ezt a fejezetet a kollégiumi kórus amerikai egyesült turnéjának menetrendje, valamint Solymosi Zsolt vallástanár és osztályfőnök naplójegyzetei zárják X. R osztály másodszor megrendezett kerékpártúrájáról.
A következő fejezet címe: Tanári műhely. Öt cikket tartalmaz, melyek közül most csak Korodi Alpár történelemtanár János Zsigmond, a tolerancia képviselője című írását emelem ki. E tanulmány aktualitása abban áll, hogy kollégiumunk most vette fel Erdély első fejedelmének, János Zsigmondnak a nevét, akiről nemcsak mi, hanem a világ is tudja, de nem értékeli kellőképpen azt, hogy az ő uralkodása alatt mondták ki az emberiség történelmében először a vallásszabadságot.
A Diákok tollából című fejezet olyan cikkeket tartalmaz, amelyek egyik része már megjelent a Szabadság diákmellékletében, a Bonifáczban, illetve a kollégium lapjában, Cipóban. E rövid írásokból megtudjuk, hogy diákjaink mivel töltik szabadidejüket, betekinthetünk a bentlakók életébe, az ő szemszögükből szerezhetünk tudomást a kollégiumi rendezvényekről, versenyekről, kirándulásokról. Végül élménybeszámolót olvashatunk a kórus harminc tagjának „nyári nagy kalandjáról", az amerikai turnéról.
A következő fejezet azokat a tudományos szakdolgozatokat tartalmazza, amelyekkel tanulóink díjat nyertek a különböző témájú itthoni és magyarországi pályázatokon.
A végzős tanulók vallomásait tartalmazó fejezet azt sugallja nekünk, tanároknak, osztálynevelőknek, hogy a lélekkel és felkészültséggel végzett áldozatos munka meghozza a maga eredményeit. A huszonnyolc tizenkettedikes tanuló vallomásából hármat választottam ki, mert ezek fogalmazzák meg a legnyilvánvalóbban azokat az értékeket, amelyeket az Unitárius Kollégium próbál nyújtani diákjainak:
- „Úgy érzem, hogy amit adott az iskola a négy év alatt, sehol sem kaphattam volna meg máshol. Értem ezt nevelésre, erkölcsre, tanulásra. Olyan nevelőim voltak a négy év alatt, akiket nem akarok elfelejteni soha. Ez a négy év felkészített az életre, megtanított arra, hogy mi a jó, és mi a rossz."
- „Annak ellenére, hogy katolikus vallású vagyok, az Unitárius Kollégiumban mégis jól éreztem magam.[...] Ahol talán a legjobban feltaláltam magam, az a kórus volt. Egyszerűen: szerettem énekelni."
- „Életem legszebb négy évét jelentette. Nagyon sokat tanultam, de főleg emberséget, helytállást, ragaszkodást, hűséget, odaadást és kitartást. Nagyszerű társaim voltak, akik hiányozni fognak."
Az Értesítő következő fejezete A sajtó tükrében címet viseli. Amint említettem, ezek az írások már megjelentek a médiában, s a felekezeti oktatással, az Unitárius Egyház és a kollégium ünnepségeivel, rendezvényeivel, legfontosabb eseményeivel kapcsolatosak. Ezúttal csak arra a két cikkre szeretnék hivatkozni, amelyek iskolánk kórusának amerikai turnéjáról szólnak. Amint ez köztudott, az Amerikai Egyesült Államok Unitárius Univerzalista Egyházának meghívására 2003. június 3-29-e között kollégiumunk „Péterffy Gyula" Kórusa amerikai körúton vett részt. A turné végső célját és fénypontját a Bostonban megrendezett Egyházi Főtanács megnyitóján való fellépés jelentette, több mint hétezer-ötszáz főnyi közönség előtt. Erről a nagy sikerű turnéról számol be Szabó Csaba a Szabadságban, Csomafáy Ferenc pedig a Magyar Szóban.
Ezeken kívül még egyetlen újságcikkre szeretném felhívni a figyelmüket. Ahhoz, hogy kiemeljem ennek jelentőségét, engedjék meg, hogy így vezessem be mondandómat: iskolánk életében a 2003-as esztendő történelmi jelentőségű; nemcsak azért, mert idén ünnepeljük az újraindulás tízéves évfordulóját, s egyben névadó ünnepséget tartottunk, hanem azért is, mert ettől az ősztől hivatalosan beindult Kolozsvár első felekezeti elemi osztálya, s erre nem máshol, hanem itt, az Unitárius Kollégium keretén belül került sor. Erről az eseményről szól Szabó Csabának a Szabadságban megjelent írása. Első osztályosaink délelőtti tanítását az igénylők számára ingyenes délutáni foglalkozás követi, lazító játékos gyakorlatokkal egybekapcsolva. A gyerekek tízórait és ebédet is kapnak a bentlakás étkezdéjében. A hivatalos tanítási program mellett az unitárius iskola változatos, kiegészítő tevékenységeket: ritmikus tornát, furulya- és zongora-tanítást, angol nyelvoktatást is kínál azok számára, akik ezt igénylik.
Az Értesítőt a kollégium diákjainak és tanárainak a vallomásai zárják arról, hogy mit jelent diáknak vagy tanárnak lenni ebben az intézményben. Ezek közül befejezésként Dénes Emesének, kollégiumunk egyik legkiválóbb végzettjének a vallomását idézem, főként azért, mert felekezeti oktatásunk egyik sajátosságára világít rá: „Itt a vallásosság nem látványos megnyilatkozásban mutatkozik, hanem az általános hangulatban. [...] A vallásórák, précesek, istentiszteletek mind erre az ösvényre segítnek rá, felekezetre való tekintet nélkül."


                                                                                                           MÁTHÉ ILDIKÓ magyartanár
                                                                                              Unitárius Közlöny, 2003. november-december.

FaLang translation system by Faboba
Július 2020
H K Sz Cs P Szo V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2