Hírek

Az érettségi vizsgajegyek fellebbezésével kapcsolatos tudnivalók

Bővebben...:

A Teológia (Humán) osztályba iratkozók számára tartott online beszélgetések eredményei

Bővebben...:

Fontos tudnivalók a IX.osztályba való beiratkozásról

Bővebben...:

A Teológiai (Humán) osztályba iratkozók számára tartandó online beszélgetés beosztása

Bővebben...:

Legfrissebb videó

Támogatóink

A kolozsvári és a székelykeresztúri unitárius teológiai líceumok

Értesítője

a 2005–2006-os tanévről

 

A korábbi évek hagyományát követve az idén is közös értesítőben adtunk hírt a két erdélyi unitárius kollégium elmúlt tanévi tevékenységéről. Beszámolómban szintén a már kialakult gyakorlatot követem, vagyis az Értesítőnek csak a kolozsvári unitárius kollégiummal kapcsolatos részét ismertetem. Mivel ez a kiadvány egy egész évi tevékenységünk tükörképe, érdemes rászánnunk néhány percet.

A borítóval kell kezdenem. 1993-tól összesen nyolc értesítőnk jelent meg, köztük összevont számok is. Ötnek a fedőlapján a két kollégium épületéről készült fényképek jelzik a helyszínt, ahol munkánk nagyobbik része folyik. A 2003–2004-es tanév értesítőjének borítóján az iskolánk belső, udvari falán levő kisharang képe utal arra, hogy egyházi intézményről van szó. A tavalyi Értesítő pedig a ballagás egyik ünnepélyes mozzanatát, kollégiumi zászlónk átadását-átvételét örökíti meg.

Ezekhez képest a mostani Értesítő fedele színes kollázs a kollégiumi munka mindennapjairól, vagyis műfajában, stílusában, színeiben, életképszerűségében is elüt a korábbiaktól.

Az Értesítő kolozsvári anyaga Máthé Ildikó magyartanárnő előszavával indul. A kötet beosztása különben az előző évek szerkezetét követi, ami azt jelenti, hogy az első fejezetben az iskolai beszámolók sorakoznak.

Popa Márta igazgatónő beszámolójából két fontos eseményt emelek ki. Az egyik az, hogy 2005-től iskolánkat nemzetközileg elismert ECL-nyelvvizsga központnak (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) nevezték ki. A másik esemény abban áll, hogy ugyancsak 2005 őszén iskolánkban létrejött a Balázs Ferenc Módszertani Oktatási Központ azzal a céllal, hogy – saját megfogalmazásuk szerint – javítsa az elemi osztályokban folyó munka minőségét.

Korodi Alpár történelemtanár beszámolója a diákok versenyeken való részvételéről szól; ezt követi a bentlakó diákok évi tevékenységének kiértékelése, a bentlakás működésével kapcsolatos ismertető, az elemi osztályok tanulóinak versenyeredményeit összegző kimutatás, az különféle típusú ösztöndíjban részesülők névsora.

Az osztálynevelői beszámolók után képet alkothatunk az I. osztályba való beiratkozásról, a IX. osztályba történő felvételiről, a Balázs Ferenc Oktatási Tanácsadó Központ tevékenységéről, a diákegyleti munkáról, az érettségi eredményekről, az egyetemi felvételiről. Ez utóbbiakról összegezve elmondható, hogy iskolánk diákjai ebben az évben is jó eredménnyel érettségiztek, s többségük felsőoktatási intézményekben folytatja tanulmányait.

Az Értesítő második fejezete a Kollégiumi Napok és a ballagási ünnepély programját tartalmazza.

A harmadik fejezet a Ballagási beszédek címet viseli. Dr. Szabó Árpád püspök útravalója mellett itt olvasható Demény Enikő XI. H osztályos diák búcsúztatója és Fülöp Katinka végzős diák búcsúbeszéde is.

A Balázs Ferenc Oktatási Tanácsadó Központ két munkatársa: Baka Judit és Fülöp Mária nyugdíjas tanítónők külön fejezetben fogalmazzák meg a központ céljait, feladatait, és ízelítőt adnak az elemi osztályok tevékenységéből.

A Tanári műhely című fejezetben négy tanulmány olvasható: dr. Fazekas István történelemtanár a XVII. század neves magyar pedagógusáról: Keresztúri Bíró Pálról értekezik; dr. Salat Zakariás Erzsébet magyartanár a néprajzkutatás és a néprajzoktatás fontosságát értékeli; Szekernyés Réka földrajztanár az észak-nyugat-erdélyi futóhomok-vizsgálatról számol be; végül Pál Gyöngyvér tanárnő egy olyan kolozsvári filmforgatásról cikkezik, amelyben kollégiumunk három diákja is szerepelt.

A következő fejezetben diákjaink díjnyertes pályázati munkái olvashatók.

Ehhez kapcsolódik a Diákok tollából című fejezet, amelyben tanulóinknak a Szabadság mellékletében, a Bonifáczban, valamint iskolánk diáklapjában, a Cipóban megjelent írásaiból válogattunk. Ezek arról adnak hírt, hogy a diákok mivel töltik szabadidejüket, hogyan vélekednek a kollégiumi rendezvényekről, versenyekről, kirándulásokról. Ezekkel együtt a kollégium volt diákjainak élményfelidéző vallomásait is olvashatjuk, melyek arra is kitérnek, hogy az itt töltött négy év során mivel gazdagodott szellemiségük.

Az Értesítő utolsó fejezete ezúttal A kollégium külső nézőpontból címet viseli, és olyan cikkeket tartalmaz, amelyeket újságírók vagy iskolánkon kívüli személyek írtak rólunk vagy a velünk kapcsolatos eseményekről, viszonyokról. Közülük most hármat emelek ki. Az egyiket az azóta tragikus módon elhunyt Dezső Gábor egyetemi tanár írta kollégiumunk legidősebb végzettjének, Devecseri Lászlónak a haláláról. Többségünk emlékezik arra, hogy a 98 éves Devecseri László a 2005. évi ballagás díszvendége volt, nyolvan éves találkozóra érkezett egymagában, és rá egy esztendőre, 2006-ban halt meg.

A második cikkre, melyet Borbély Tamás újságíró jegyez, azért hivatkozom, mert arról a vitáról szól, amely az otthonába és jogaiba visszakerült Unitárius Kollégium és a Brassai Sámuel nevét viselő állami iskola között alakult ki az elmúlt években az épület használatával kapcsolatban.

A harmadik cikkben Csomafáy Ferenc újságíró a Bartók Béla születésének 125. évfordulóján rendezett ünnepségről számol be, amelyet a belvárosi unitárius templomban tartottunk egyebek közt a kollégium kórusának ezúttal is értékes közreműködésével.

Befejezésként röviden arról is szólnom kell, hogy az Értesítőt – a tavalyihoz hasonlóan – színes diák-festmények és az iskolai élet mozzanatait megörökítő fényképek teszik életszerűbbé. Ezeket a vizuális összetevőket a mostani értesítőben különféle oklevél- és emléklap-felvételek, valamint a végzős diákok fényképei egészítik ki, újabb mozzanatokkal téve emlékezetesebbé az itt töltött diákéveket.

 

Máthé Ildikó

magyartanár

FaLang translation system by Faboba
Július 2020
H K Sz Cs P Szo V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2