Hírek

Az érettségi vizsgajegyek fellebbezésével kapcsolatos tudnivalók

Bővebben...:

A Teológia (Humán) osztályba iratkozók számára tartott online beszélgetések eredményei

Bővebben...:

Fontos tudnivalók a IX.osztályba való beiratkozásról

Bővebben...:

A Teológiai (Humán) osztályba iratkozók számára tartandó online beszélgetés beosztása

Bővebben...:

Legfrissebb videó

Támogatóink

A kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium 2009/2010-es Évkönyvének ismertetése

 

A János Zsigmond Unitárius Kollégium 2009/2010-es tanévet bemutató Évkönyve a negyedik hasonló önálló kiadvány (korábbi évkönyveink a székelykeresztúri Unitárius Gimnáziummal közösen készültek). Néhány olyan eseményre irányítja az olvasó figyelmét, amelyek kiemelkednek iskolánk életében.

Az évkönyv anyagát a következő nagy fejezetekbe csoportosítottuk.

Az első fejezet az Előszót és Popa Márta igazgatónő Berde-köszöntőjét tartalmazza.

Ez után az iskola elmúlt tanévi tevékenységét bemutató fejezetek következnek, gazdag színes képanyaggal ellátva:

1) igazgatói, osztálynevelői, tanítói beszámolók; a Pro János Zsigmond Szövetség beszámolója;

2) események;

3) díszokleveles és ballagó diákjaink bemutatása;

4) tablók és ballagási kártyák képei, ballagási beszédek, osztályképek, csoportképek;

5) az I., V., IX. osztályokba bejutott diákok névsora;

6) a kollégiumi napok, a ballagási ünnepély és az évzáró programja;

7) Erdély nagy pedagógusai sorozat;

8) tanári műhely;

9) válogatás a diákok írásaiból.

E rövid áttekintés után részletesebben is megvizsgálom az egyes fejezeteket.

Máthé Ildikó magyartanár előszava után Popa Márta igazgatónő írása következik, a Berde-köszöntő, amely a Főtanács 2010. július 30-i közebédjén hangzott el. Berde Mózes az Unitárius Egyház XIX. századi jótevője volt, aki végrendeletében jelentős összeget hagyott a székelykeresztúri és a kolozsvári unitárius kollégiumokra. „Isten megáldotta igyekezetemet – írja – jutalmazta fáradságomat, egyházunk, s egyben székely nemzetünk élvezni fogja sok gonddal ápolt munkám gyümölcsét. Adja Isten, hogy okosan és haszonnal élvezze.” Az Erdélyi Unitárius Egyház elhatározta, hogy a Berde-hagyaték értékeléseként az évente megtartott Főtanács közebédjén emlékbeszédet tartsanak jótevőnk tiszteletére.

A Beszámolók című fejezetben elsőként a 2009/2010-es tanévről készített igazgatói ismertetést olvashatjuk, amely felidézi a tanév minden fontosabb eseményét, eredményét. Ez átfogó írás után az Események fejezetben részletes tudósításokat olvashatunk iskolánk tavalyi életének eseményeiről: a különféle versenyekről, évfordulókról, hagyományos rendezvényekről, belföldi és külföldi kirándulásokról, táborokról, megnyert pályázatokról, ünnepségekről.

Ezek közül kettőt emelek ki. Néhány évi munkánk eredményeként ebben a tanévben felavattuk iskolánk Dokumentációs és információs központját, amelyet a kolozsvári születésű, unitárius neveltetésű, kaliforniai egyetemi tanárról, Cserey Lászlóról neveztünk el. Új létesítményünk több mint 7000 kötettel és internet-használati lehetőséggel szolgálja a diákok és tanárok művelődését.

Az Euroscola-pályázaton nyert összeggel húsz diákunk látogathatta meg Strasbourgban az Európai Parlamentet, néhány tanár kíséretében. Ez az utazás a személyes élmények mellett azért is fontos, mert mi is beszámolhattunk vendégfogadóinknak a Kolozsváron működő unitárius kollégiumról.

A beszámolókat gazdag színes képanyag egészíti ki.

Az elmúlt tanévben felavattuk a Dávid Ferencről elnevezett dísztablót, mely iskolánk legjobb teljesítményű diákjainak a névsorát tartalmazza. Évkönyvünk következő fejezetében az itt szerepelő diákok névjegyzéke és képei láthatók. Ezt egészítik ki a ballagással kapcsolatos felvételek és írások, osztály- és csoportképek.

Ezek után az osztálynevelői, tanítói, tanári beszámolók következnek. Főbb összetevőik: a beiskolázási adatok, a tanulmányi helyzet, az osztályok életével kapcsolatos események, a tantárgyversenyek díjazottjai, az I., V., IX. osztályba bejutott tanulók névjegyzéke, az érettségi vizsga eredményei, beszámoló az egyetemi felvételiről.

Dr. Fazakas István Erdély nagy pedagógusai című sorozatából egy újabb tanulmány olvasható, a Köteles Sámuelről szóló írás.

A Tanári műhely után külön fejezetet szenteltünk diákjaink már megjelent írásainak az újraközlésére. Az írások többsége iskolánk diáklapjaiban, a Cipóban és a Zsömlében jelent meg, illetve a Szabadság  iákmellékletében, a Bonifáczban. A szerzők közül a XI. osztályos Sánta Miriamnak a nevét említem meg, aki nyolc írásával szerepel a kötetben. Egyike legtehetségesebb diákjainknak, aki előtt ígéretes jövő áll.

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy kórusunk gyakori fellépése és művészi teljesítménye, az Atlantisz harangoz országos versmondó verseny sikere, a tantárgyversenyeken való részvétel és eredményes szereplés mind arra utal, hogy iskolánkban a szorosabban vett tanítási-tanulási munka mellett értékelésre és megbecsülésre méltó tevékenység folyik az órákon kívül is.

Máthé Ildikó magyartanár

Szabadság, 2011. április 29.

FaLang translation system by Faboba
Július 2020
H K Sz Cs P Szo V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2