Angol nyelvű vitakör

 

Az angol nyelvű vitakör azzal a gondolattal indult 2018-ban, hogy diákjaink angol beszédtehetségét fejlesszük. Eredetileg a Karl Popper féle vitakeret szabályait követtük, de egy év múlva váltani kezdtünk, hogy több tagot fel tudjunk venni, hiszen bebizonyosodott, hogy nem elég a két, háromtagú csapat egymás ellen való hadakozása.

A valódi cél az, hogy a kör keretén belül tanulóinkat felkészítsük a CAE Cambridge vizsga szóbeli részére, ezért csapatok helyett immár párokban tárgyalnak diákjaink, beszédpartnereiket sűrűn cserélve, ez a formátum lehetővé teszi, hogy hat tag helyett akár harmincan-negyvenen is részt vegyenek az órán, amely meg is történik, hiszen a líceumi osztályok X-XI.-es tanulói szinte kivétel nélkül a vizsgára készülődnek.

Témáinkat most valódi CAE Cambridge szóbeli tételek képezik, a diákok beszédkészséget tanulnak, az angol beszédben folyékonyságra tesznek szert, valamint tudatosan kezdik használni az angol nyelv magas szintű struktúráit is, ezáltal túllépve az általánosan használt, úgymond internet-angol kezdetlegesebb kereteit, és nagy mértékben finomítva angol tudásukat.

Időpont: minden pénteken 15 órától 16 óráig.