Gimnáziumi drámakör

Két éve szervezünk a gimnáziumi osztályok számára heti rendszersséggel drámakört. A kör célja az, hogy a diákok új kifejezési formákkal ismerkedjenek. A színpadi mozgás, a szép és kifejező beszéd fejlesztése mellett a nyilvános szereplés gyakorlása és társas kapcsolatok fejlesztése is célunk ezekkel az alkalmakkal. Az első hetekben ismerkedünk, játszunk, majd később kisebb előadásokra és műsorokra is felkészülünk. A találkozásokon a részvétel ingyenes, a drámakört Rácz Mária lelkész-vallástanár vezeti.