Könyvtár

   A kollégium újraindulásával elkezdődött egy hosszas folyamat, amelyben adományok gyűjtésével könyvtár került kialakításra, különböző helyiségekben.

    A valamikori unitárius kollégiumi könyvtár, amelynek teljes állománya állami kitulajdonításra került, jelenleg fellelhető, olvasható a kolozsvári Akadémiai Könyvtárban, U jegyzék alatt, tartalmazza többek között Brassai Sámuel, az utolsó erdélyi polihisztor, a kollégiumnak adományozott teljes könyvtárát.

   Az új könyvtár több évi szorgalmas gyűjtés után kibővült és átkerült a jelenlegi terembe, az első emeletre. 2013-ban a könyvtár kérte és jóvá is hagyták hivatalosan az átalakulását Dokumentációs és Információs Központtá, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy állandó jelleggel a tanárok és diákok rendelkezésére bocsátunk számítógépeket, melyek internetre vannak kötve és nyomtatni is lehet róluk bármikor.

   A János Zsigmond Unitárius Kollégium könyvtára pillanatnyilag több, mint 20000 kötettel büszkélkedhet és az állomány állandó jelleggel lendületesen bővül. Legfontosabb adományozóinknak köszönőlevelet juttatunk el. Adományozóink között vannak volt és jelenlegi tanárok, diákok, támogatók, kolozsváriak és más városokban élők egyaránt. Az adományozók listáját a könyvtárban bárki megtalálhatja. Az állomány bővítését állami alapokból is minden évben a friss hazai és magyarországi kiadványokkal egészítjük ki. A könyvtár gazdag állományában régebbi és kortárs irodalom is fellelhető, úgy a gyermek, mint az ifjúsági irodalom területéről.       Nyelvileg meghatározó számúak a magyar írók művei, de a román irodalom, valamint a világirodalom remekeiből is bőven lehet válogatni. Az irodalmi művek mellett szakirodalmi könyvekre is figyelünk, így fellelhetők tudományos írások a matematika, informatika, fizika, kémia, földrajz, biológia, történelem, képzőművészetek, zene, vallás, gazdaság, pszichológia, filozófia, neveléstan területeiről. Mivel a kollégiumban az angol és német nyelv oktatása folyik magas szinten, ezeken a nyelveken is törekszünk az állandó bővítésre, hogy a diákjaink olvasási igényeit kielégíthessük.

  2015-től a csak kézi jegyzéket átalakítottuk és egy könyvtárvezetési program bevezetésével, azóta bárki, aki beiratkozott a könyvtár jegyzékében cím és szerző szerint keresheti az általa keresett címet.

  2018-ban a Bethlen Gábor Zrt. támogatásával a könyvtárat felújítottuk. Sikerült a teljes világítást átszerelni modern világítótestekre, a hajópadlót kijavítani - lakkozni, az ablakokat felújítani a könyvtárszobában és az olvasóban is. Ugyanekkor az olvasók jobb kiszolgálása érdekében kicseréltük a feliratokat, betűjelzetteket, színesítettük a díszítőelemeket, ülőpárnákat vettünk. Az olvasóterem a könyvtári szoba mellett működik, felszerelve egy nagy tanulóasztallal és az olvasóközönség rendelkezésére bocsátott számítógépekkel.

  A könyvtár napi nyitva tartása igazodik az iskola programjához, 8-16 óráig lehet látogatni, igénybe venni a szolgáltatásokat: kölcsönzés, visszavitel, információkérés, nyomtatás stb.

  A könyvtár napi állandó tevékenysége mellett különleges programokat is szervez, mint például: könyvtár bemutatási program előkészítő- és első osztályosoknak, író-olvasó találkozók, meseolvasás- heti rendszerességgel – Mesekastély néven, amikor a könyvtáros, tanítók vagy egyéb meghívottak olvasnak a gyerekeknek.