Körmöczi János Napok az Unitárius Kollégiumban

A kolozsvári unitárius főiskolán tanult, majd egyháza külföldi tanulmányútra küldte: a bécsi, jénai és göttingeni egyetemeken  folytatta tanulmámyait. Miután hazajött 1798-ban a Kollégium matematika-fizika tanárává választották, 10 évig (1802-1812)  az igazgatói tisztséget is betöltötte. Több tanügyi reform fűződik nevéhez. Ő az Unitárius Kollégium fizikaszertárának megalapítója. 1798-ban, 13 tételes szegényes leltárat vett át, és egy 1814. szeptember 22-én  63 darabból álló gyűjteményt adott át.  Hangsúlyozta, hogy fizikát kísérleti bemutatások nélkül nem lehet tanítani. A kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium fennállásának 450. évfordulóján azzal tisztelgett emléke előtt, hogy a fizikamúzeumot Körmöczi Jánosról nevezte el.

Iskolánk minden évben megszervezi a Körmöczi János Napokat.  A diákokból és tanárokból álló szervezők szeretettel várnak és hívnak minden érdeklődőt a  program keretében rendezett fizikaversenyre is, ahova benevezhetnek érdekes kísérleteket kedvelő VI-XI.-es diákok, a megye bármelyik magyar és vegyes tannyelvű középiskolájából. A bemutatón mindenki láthatja társa kísérleteit és követheti a tudományos magyarázatot. A legjobb kísérleteket bemutató diákok díjban és oklevélben részesülnek. 

Szervezési kérdések:

-Egy iskolából legtöbb 10 diák jelentkezhet a versenyre, legtöbb 5 kísérlettel.

-Egy kísérlet bemutatása és magyarázata nem haladhatja meg a 4 percet. 

-A zsűrizésre a Babeș-Bolyai Tudományegyetem fizika karán tanuló  hallgatókat hívjuk meg, tanáraik ajánlása alapján.