Elemi osztályokba

Tudnivalók a 2021-2022 -es tanév előkészítő osztályaiba történő beiratkozásról

Iskolánk a 2021-2022-es tanévben két előkészítő osztályt indít:

 • E. A osztály (német nyelvoktatás) – Finta Erika, címzetes tanítónő, I. fokozat
 • E. B osztály (angol nyelvoktatás) – Boér Ágota, címzetes tanítónő, I. Fokozat

  Az előkészítő osztályba való beiratkozás eseménynaptára szerint március 19-én tesszük közzé az iskola honlapján a tanfelügyelőség által elfogadott sajátos szempontrendszerünket. A beiratkozás március 29 - április 28. között történik, ennek menetéről részletes tájékoztatást fogunk közölni március 19-én.

A szempontrendszer megjelenéséig az érdeklődők előjegyezhetik kérésüket az iskola titkárságán a 0264598043-as telefonszámon, munkanapokon 10-16 óra között.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 • hivatalos beiratkozási kérvény (az iskola titkárságán átvehető és kitölthető)
 • a gyerek születési bizonyítványa – eredeti és fénymásolat,
 • a szülő személyi igazolványa  és annak másolata,
 • az iskola saját szempontrendszerének megfelelő igazolások,
 • óvodai ajánlás, abban az esetben ha a gyerek nem tölti be szeptember 1.-ig a 6 évet
 • az iskola és szülő közötti szerződés, az adatvédelmi nyilatkozat (GDPR) (a nyomtatvány az iskola titkárságán átvehető és kitölthető),
 • az iskola által szerkesztett kérdőív kitöltése (az iskola titkárságán átvehető és kitölthető).

A szülők figyelmébe ajánljuk:

 • Túljelentkezés esetén nem tudjuk biztosítani az igényelt tanítóhoz való bejutást.
 • Túljelentkezés esetén az osztályok összetételéről az iskola Vezető Tanácsa dönt.
 • Felkérjük a kedves szülőket, hogy a törvényes utasításokat vegyék figyelembe, és e szerint járjanak el. Továbbá megkérjük, hogy az iratkozás előtt tanulmányozzák az iskola belső rendszabályzatát, amely az iskola könyvtárában található.
 • A gyermekek osztályközösségekbe való leosztása, valamint az idegen nyelv megállapítása szeptember elején történik.
 • Túljelentkezés esetén nem tudjuk biztosítani a megjelölt idegen nyelv oktatását.

A beiratkozás időpontjával és egyéb tudnivalókkal az iskola honlapján, illetve facebook oldalán jelentkezünk majd!

A tanítónők rövid bemutatkozója:

Finta Erika

tanítónő, címzetes, I. didaktikai fokozat

szakképesítés: óvónő, tanítónő és vallástanár

Óvónői, tanítónői szakképesítésemet a marosvásárhelyi Mihai Eminescu Pedagógiai Főgimnáziumban szereztem. Tanulmányaimat később kiegészítettem vallástanári képzéssel a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Karán.

   Óvodai tevékenykedésem során (17 év) szerzett tapasztalataimnak nagy hasznát vettem az előkészítő és első osztályokra jellemző foglalkozások szervezésében, vezetésében. Az iskolai debüt -az előkészítő/első osztály- meghatározó a további tanulmányi előmenetel szempontjából, lényegesnek vélem ennek sikerességét.

   Kedvelem a játékos, kooperatív tanulási módszereket, melyek nemcsak az ismeretek elsajátítását, bővítését szolgálják, hanem az egymás megismerését, elfogadását az együttműködést, az órákon való aktív részvételt is lehetővé teszik.

Boér Ágota                                                                                    

tanítónő, címzetes, I. didaktikai fokozat

Tanítói hitvallásom: Az oktatás nem egy tartály megtöltése, hanem a tűz meggyújtása.”

William Butler Yeats

 - a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceum tanító- és óvóképző szakán érettségiztem

 - elvégeztem a Babeş-Bolyai Tudományegyetem szociális munkás szakát

 - rendszeresen továbbképzéseken veszek részt

 - hiszek az együttműködésben, a sokoldalúságban, a humorban, a következetességben, az odafigyelésben, a problémamegoldásban, a játékosságban

Szeretettel várunk minden előkészítős diákot!

Tájékoztató

iskolánk elemi osztályainak tevékenységeiről

Iskolánk elemi osztályaiban a hagyományos és korszerű módszerek ötvözésével igyekszünk biztosítani tanulóink szellemi, lelki, erkölcsi nevelését és fejlődését. A szakmai szempontból gondosan kiválasztott tanítók, a szükséges alapfeltételek, a tanfelszerelések, a hangulatos osztálytermek mind ezt a célt szolgálják.

Fontos célkitűzésünk a tehetséggondozás, amely állandó és megtervezett tevékenység formájában történik. A tanítók és a Balázs Ferenc Oktatási Központ munkatársai a tehetséges gyermekeknek anyanyelvből (beszédművelés, szövegértés, helyesírás) és matematikából térítésmentesen külön foglalkozásokat szerveznek. A 2018-2019-es tanévtől az elemisták számára robotika kört tartunk, ahol a kisdiákok játékosan sajátíthatják el a modern technológia fortélyait.

A tehetséggondozás mellett felzárkóztató tevékenységeket tartunk, melyekkel elősegítjük a román nyelv tanulását és a helyesírás fejlesztését.

Választott tantárgyként/programként ajánljuk: a Kicsinyek kórusát, a blockflöte, népdal és néptáncoktatást, a képzőművészeti kört, a sportjátékokat, valamint III-IV osztályban a tudománykört. A fent említett programokat az egyház és a szülők anyagi támogatásával működtetjük.

A délután folyamán az Instrumentor Egyesület magánúton zongora- és gitároktatást biztosít.

Iskolánkban intenzív angol és német nyelvoktatás folyik: E-I-II. osztályokban heti 2 órában, III-IV. osztályban heti 4 órában. Ezt a programot a szülők és az állam anyagi támogatásával valósítjuk meg.

Az iskolai programon belül - amennyiben igény van rá, és a szülő anyagilag támogatja - ebédet is biztosítunk, majd ezt délutáni foglalkozás – Kikötő program - (lazító játékok, lecketanulás) követi a tanítónő felügyelete alatt, délután 4 óráig.

Tanulóink minden évben különböző versenyeken (anyanyelv, matematika, általános műveltség stb), sportvetélkedőkön vehetnek részt.

Iskolánk pszichológusa és logopédusa közösen dolgozik azon, hogy az oktatói-nevelői munka minél hatékonyabb legyen. Egyre népszerűbb a szülők számára indított Napraforgó programunk, melynek keretén belül az érdeklődők hasznos tanácsokhoz juthatnak gyermekneveléssel, tanulási nehézségekkel, magaviseleti problémákkal kapcsolatosan.

Szülőkkel, nagyszülőkkel együtt ünnepeljük a karácsonyt és tartjuk a farsangot. A tanév során ünnepélyeket, kirándulásokat és táborokat szervezünk, amelynek célja a közösségépítés és a vallásos-erkölcsi nevelés.