Kilencedik osztályokba 2023-2024

VIII-os diákok és szülők figyelmébe!

 

TÁJÉKOZTATÓ A KOLOZSVÁRI JÁNOS ZSIGMOND UNITÁRIUS KOLLÉGIUM KILENCEDIK OSZTÁLYÁBA TÖRTÉNŐ FELVÉTELIRŐL

 

2023-2024

 

A János Zsigmond Unitárius Kollégium Erdély egyik legrégibb és megújulásra mindig kész tanintézete. Állami intézmény, de a Magyar Unitárius Egyház erkölcsi és anyagi támogatása alatt működik.

 

Általános tudnivalók

 

Iskolánkba felekezettől függetlenül lehet beiratkozni a IX. osztályokba.

A 2023/2024-es tanévben a következő osztályok indulnak:

 

Matematika–informatika–intenzív angol/német oktatással– 26 hely

Teológia/Humán–intenzív német/angol oktatással– 24 hely.

 

Az angol és német oktatás kezdő és haladó szinten történik. Az első idegen nyelvet csoportban oktatjuk.

Mivel iskolánk nemzetközileg elismert ECDL, ECL és Cambridge akkreditált vizsgaközpont, nyelvvizsga tehető le angolból és németből, illetve számítógép kezelésből, amely az érettségin mentesíti a diákokat ezektől a vizsgáktól.

A XII. osztály végén állami bizonylatot (atestat) lehet szerezni informatikából (reál osztály), angolból vagy németből (mindkét osztály).

A matematika-informatika osztálynak kódja van, ezért a bejutás számítógépes elosztással történik. Ha a diák ebbe az osztályba jelentkezik, nem kell részt vennie a vallásos jellegű kollokviumon.

 

A 4 év során a diákok a következő tantárgyakat tanulják emelt óraszámban és emelt szinten: matematika, fizika, informatika, kémia, biológia, intenzív angol vagy német nyelv.

A vallás tantárgyat mindenki a saját felekezete szerint tanulhatja.

A következő opcionális tantárgyakat, tevékenységeket ajánlja az iskola: DUKE of EDINBURGH önkéntes program, ESN európai iskolák programjai,

Erasmus+ europai projektek, robotikakör, számítógépkezelés – ECDL európai bizonylat megszerzésére, színjátszókör, drámakör és vitakör angol nyelven, labdajátékok, néptánc, kórus, gitár, tehetséggondozás: magyar irodalom, Cambridge angol vizsgára való felkészítés, német nyelv, orvosi egyetemre való felkészítés biológiából, kémiából, fizika és informatika tantárgyakból.

 

Azok a diákok, akik esetleg kollokviumon vettek részt vallásból, de nem szeretnének a teológia osztályban maradni, július 4-én írásban lemondanak a helyükről és július 6-án jelentkeznek a számítógépes elosztásra.

A bejutási átlag képlete: Media de Admitere (MA) = media la evaluare națională (EN)

 

Eseménynaptár:

Képességvizsgák: román – június 19., matematika – június 21., magyar – június 22. Eredményhirdetés: június 28./július 4., ha van fellebezés.

Július 6.: opciók kitöltése számítógépes elosztásra

Július 19.: számítógépes elosztás - eredményhirdetés

Július 20.: a helyek elfoglalása az iskola titkárságán

 

A Teológia/Humán osztályba való bejutáshoz szükséges az országos teszteket megelőző vallásos kollokvium/beszélgetés, amelyet május 17-én 14 órakor tartunk:

Bármilyen felekezetű diák jelentkezhet ebbe az osztályba.

 

A diákok emelt óraszámban a következő szaktantárgyakat sajátíthatják el a 4 év során: magyar nyelv és irodalom, világirodalom, angol nyelv, német nyelv, angol keresztény irodalom, drámakör és vitakör angol nyelven, művészettörténet, zenetörténet, etika, Erdély történelme. 

A következő opcionális tantárgyakat, tevékenységeket ajánlja fel az iskola: DUKE of EDINBURGH önkéntes program, ESN európai iskolák programjai, Erasmus+

európai projektek, számítógép kezelés – ECDL európai bizonylat megszerzésére, honlapkészítés, színjátszókör, labdajátékok, néptánc, tehetséggondozás magyar irodalomból, Cambridge angol vizsgára való felkészítés, német nyelv.

 

Eseménynaptár:

1. A kollokviumra való beiratkozás május 15-16-án, 8 és 14 óra között történik az iskola titkárságán.

2. Szükséges iratok:

beiratkozási típusnyomtatvány (a saját iskola állítja ki);

személyi igazolvány másolata;

az ellenőrző bizonyítvány részének fénymásolata (átlagok);

igazolás az V–VIII. osztályos vallás és magaviseleti átlagokról.

3. A kollokviumra május 17-én 14 órakor kerül sor az iskola épületében, írásbeli felmérés vallásból nincs.

4. Képességvizsgák: román – június 19., matematika – június 21., magyar – június 22. Eredményhirdetés: június 28./július 4., ha van fellebbezés.

5. A képességvizsga és az V-VIII-as vallásjegy eredménye* alapján július 4-én kell beiratkozni a IX. H osztályba. Akinek nem sikerült felvételt nyerni,

beiratkozhat a számítógépes elosztásra. Azok a diákok, akik kollokviumon vettek részt, de nem szeretnének a teológia osztályban maradni, július 4-én írásban lemondanak a helyükről és július 6-án beiratkoznak a számítógépes elosztásra.

6. Július 5.: a végleges eredményhirdetés. Azok a diákok, akik bejutottak ebbe az osztályba, nem vesznek részt a számítógépes elosztáson.

*MFA=(APT+MA)/

MFA a végleges bejutási átlag

APT az V-VIII-as vallásjegyek átlaga

MA a képességvizsga átlaga

 

Az iskola étkezdéje és bentlakása előzetes egyeztetés alapján megtekinthető. Érdeklődni az iskola titkárságán lehet Tel.: 0264-598043

 

Tematika a vallásos kollokviumhoz (csak a humán osztályra érvényes):

 

1. A világ teremtése 1Móz 1,1-2,4

2. Az özönvíz 1Móz 6,9-22 és 8. fejezet

3. Mózes születése 2Móz 2,1-10 és 3,1-15

4. Sámuel elhívása 1Sám 3

5. Dávid és Góliát 1Sám 17,1-58

6. A tékozló fiú Lk 15,11-32

7. A magvető példázata Lk 8,4-15

8. Az irgalmas samaritánus Lk 10,25-37

9. A farizeus és a vámszedő Lk 18,9-14

10. A talentumok példázata Mt 25,14-30

11. A gonosz szolga Mt 18,21-35

12. A szőlőmunkások példázata Mt 20,1-16

 

Beiratkozáskor a diáknak vállalnia kell az intézmény belső rendszabályzatának ismeretét, tiszteletben tartását, valamint az iskolánk által képviselt

keresztény értékrenden alapuló szellemiséget.

 

Információkért kövessék figyelemmel a kollégium honlapját és facebookját!

 

https://www.facebook.com/jzsuk/

www.janoszsigmond.ro