Boér Ágota

tanítónő, címzetes tanító, I. fokozat

 

„Az oktatás nem egy tartály megtöltése, hanem a tűz meggyújtása.”

                                                                                  William Butler Yeats

 

Megbízatások:

- elemi osztályok órarendje

- elemi osztályok versenyeredményei

- elemi osztályok ebédfelelőse

Végzettség:

- Apáczai Csere János Elméleti Líceum (tanító- és óvóképző szak)

- Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Szociális Munka Kar (szociális munka szak)

Továbbképzések:

- A tanulás jövője, Bolyai  Nyári Akadémia

- Az online tanítás módszerei és eszközei

- Kincsesláda - Tanulói aktívitást növelő pedagógiai módszerek, gyakorlatok

- Tantervek és taneszközök a korszerű anyanyelvi nevelés szolgálatában az alsó tagozaton

- Orvosi elsősegélynyújtás

- Abilitatea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare

- TIC destinat cadrelor didactice care predau RLNM

- Evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română- ciclul primar

- Procesul de predare-învățare a RLNM la ciclul primar

- Útkeresés a romániai közoktatásban

- Tehnica inițierii și desfășurării orelor opționale

- Zenei nevelés óvodákban és elemi osztályokban

- Projektpedagógia

- Reformpedagógia

- Tanácsadás és tájékoztatás

- Környezeti nevelési projektek

- Schimbări privind funcțiile educative ale școlii

- Metodica întocmirii unui proiect

- Metodica proiect în teorie și practică

- Competențe noi la începutul secolului XXI

- Egyéni ütemű iskolakezdés és haladás

- Lectura și scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice

- Efectele basmelor populare asupra formării personalității copiilor

- Sociometria – rețeaua ascunsă a colectivului

Beszélt idegen nyelv: angol