Timár Mária Magdolna

matematika, címzetes tanár, I. fokozat

Végzettség:
- matematika szak a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informatika Karán (1980-1985)
- Informatika Líceum, Kolozsvár

Írások:

- Algebrai egyenletek tanítása-tanulása az általános iskolában és gimnáziumban- államvizsga dolgozat
-”Minimax feladatok ”( játékelmélet)- szakdolgozat (1998)
- Egy és többváltozós függvények szélsőértéke- I. fokozati dolgozat
Továbbképzések:
- informatika részképzés, ADY ENDRE Akadémia, Debrecen (1994)
- osztályfőnöki továbbképzések (1993, 1998, 2009, 2014)
- informatika az oktatásban - képzés, (1994)
- pedagógus továbbképzés, matematika szak, Kolozsvár (2004)
- Movelex számítógépes oktatóprogram (2006)

- Edu expert továbbképzés, Kolozsnár (2006-2008)    

- „Abilitarea pe curriculum la decizia scolii, la nivel interdisciplinar”, Kolozsvár 2012

- „Dezvoltare profesionala continua pe componenta instruirii diferentiate a elevilor”, Kolozsvár 2013

- „Competențe în comunicare performanță în educație”, Kolozsvár 2013

- „Oportunități pentru o carieră didactică de calitate printr-un program național de formare continuă a profesorilor de matematică din învățământul preuniversitar”, Kolozsvár 2014