Anunț concurs pentru post contractual

   Anunț concurs pentru post contractual

 

LICEUL UNITARIAN JANOS ZSIGMOND, cu sediul in: loc Cluj-Napoca, str. 21 Decembrie, nr.1, jud.Cluj, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.

  • Denumirea postului – Îngrijitor curățenie post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

  • Nivelul studiilor: Medii
  • Abilităţi de comunicare (scris şi vorbit) în limba maghiară, avantajos
  • Vechime în domeniu necesar ocupării postului – min. 3 ani (preferabil instituţie educaţională)
  • Posesor unui curs de igienă
  • Cazier judiciar

 Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

  • proba scrisă  în data de 29.04.2021 , ora 14.00, la sediul instituției;            
  • proba practică în data de 29.04.2021, ora 08.00, la sediul instituției; 
  • proba interviu în data de 29.04.2021 , ora 11.00, la sediul instituției. 

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 15 zile de la afişare, la sediul instituției.

Date contact: secretariat, telefon 0264 598043

 

 

 

Semnatura si stampila