Cserei Botond

angol és német nyelv, címzetes tanár, véglegesítő vizsga

gzettség:

- földrajz szak a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Földrajz karán (2000 - 2004)

- angol-német nyelv a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Alkalmazott Modern Nyelvek karán (2004 - 2008)

Továbbképzések:

-„Öndifferenciáló módszerek alkalmazása sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű tanulók tanításában”, Előadó: Dr. habil. Gyarmathy Éva, 2011. november

-„Lernen durch Lehren”, „Tanuljunk tanítva“ című továbbképző szeminárium, kolozsvári Német Kultúrközpont, 2011. október

-„Moderne Technik im Deutschunterricht”, „Modern tehnikák a német nyelv oktatásában” című továbbképző  szeminárium, kolozsvári Német Kultúrközpont, 2012. május

-„Neues aus der Landeskunde”, „Újdonságok országismeret tanításban” című továbbképző  szeminárium, kolozsvári Német Kultúrközpont, 2012. november

-„A Fresh Approach: Bringing Learning to Life” című továbbképző szeminárium, Kolozsvár, 2012

-„Személyiség és Közösségfejlesztő Képzés” című továbbképző szeminárium, Nagyító Alapítvány, Kolozsvár, 2012. november

Megbizatások:

-angol klub vezetője

- túraklub egyik vezetője

- Erasmus+ projektek vezetője

- Zebra nyelvtábor szervező