Jakabházi Annamária

matematika, címzetes tanár, I. fokozat

Megbízatás:

-osztálynevelő
- ECDL vizsgáztató tanár

- The Duke of Edinburgh önkéntes program mentora

Végzettség:
- matematika szak a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informatika Karán (1990-1995)
- magiszteri tanulmányok a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, szakterület: konvex analízis és approximáció (1995-1996)
- abszolutórium informatika szakon a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informatika Karán (1998-2000)

Írások:
- „Wald Tétele” – államvizsga dolgozat (játékelmélet)
- „Az approximáció módszere különböző optimizálási feladatok megoldására” („Metoda aproximării pentru rezolvarea problemelor de optimizare”) - magiszteri disszertáció
- „Egyenlőtlenségek” – I. fokozati dolgozat
- VI. osztályos mértan tankönyv fordítása (Ábel Kiadó)

Továbbképzések:
- matematikai analízis részképzés, ELTE Budapest (1996)
- Deák Ferenc Politikai Népfőiskola, Lakitelek (1997/1998)
- mentorképzés matematika szakon (1999/2000)
- Zertifikat Deutsch als Fremdsprache - Goethe Institut német nyelvvizsga (1995)
- egyház-management képzés, Rotterdam (1991)
- Bolyai Szabadegyetem/Társadalomelméleti Kollégium (1994/1995)
- Bolyai Szabadegyetem/Vallás (1994/1995)
- osztályfőnöki továbbképzések (1997, 1998, 2000)
- informatika az oktatásban képzés, EMT (2001)
- pedagógus továbbképzés, matematika szak, Csíkszereda (1999)
- Szervezés az iskolában – a holland minta (2002)
- Tanulóközpontúság az iskolában, BBTE (2006)
- Movelex számítógépes oktatóprogram (2006)
- ECDL-tanári vizsga (2007/2008)

Közéleti megbízatás:
- a Belvárosi Unitárius Egyház presbitere

- a Guttman Mihály Pedagóguskórus tagja 

Idegennyelv-ismeret: román, német, angol, (holland)