Kiss Bíborka

angol és német nyelv, címzetes tanár, II. fokozat,- jelenleg gyereknevelési szabadságon

Tanulmányok:                  

- Mesteri képzés a Babes- Bolyai Tudományegyetem német karán

- Babes- Bolyai Tudományegyetem német- angol szak

- Báthory István Elméleti Liceum

Képzések:                 

 - részvétel a ,,How Communicative is the Communicative Approach" cimű továbbképző  szemináriumon

- részvétel a ,,Lieder im Deutschunterricht" cimü  továbbképző  szemináriumon

- részvétel a ,,Projektarbeit und Präsentationsformen" cimű továbbképző  szemináriumon

- véglegesitő a Babes- Bolyai Tudományegyetem német karán

- részvétel a Brassai Sámuel Liceumban tartandó osztályfőnöki képzésen

- részvétel egy nemzetközi Comenius- Projekttalálkozón  Csehországban

- részvétel a ,,Handlungsorientierter Unterricht" cimü továbbképző  szemináriumon

- részvétel a Romániai Német Tanárok Egyesületének XVI.    

Nemzetközi Konferenciáján , Mangalia

- forditói engedély

- részvétel az ,,Authentische Hörtexte im DaF-Unterricht" cimü továbbkéző szemináriumon

- részvétel a ,,Medgyesi Német Kultúrközpont" által rendezett továbbképző szemináriumon

- részvétel az  "English Language Teaching Seminar" továbbképzőn, melynek témája : "Reading activities- an active classroom experience"

- részvétel a ,,Kolozsvári Német Kultúrközpont" által rendezett: ,,DaF für Erwachsene"  cimü projeken

- részvétel a ,,Sambachshof vhs-Bildungszentrum", Bad  Königshofenben rendezett továbbképző szemináriumon

- ,,Deutsches Sprachdiplom Zweite Stufe"német nyelvvizsga

Munkahely:         

 2008 - német- angol tanárnő a János Zsigmnd Unitárius Kollegiumban

 2006 - 2008 német- angol tanárnő a Báthory- István Elméleti  Liceumban 

Munkakör

- osztályfőnök
- a diákok tízóraiztatását szervezi és felügyeli
- az eseménynaptár vezetője
- toborzó körutak egyik szervezője