Ördög Ödön

zene és karvezetés

Ördög Ödön a nevem, 1994. augusztus 20-án születtem Szászrégenben. A zenével már gyermekkoromban találkoztam, 7 évesen magánútón zongorát tanultam, majd tagja lettem a Szászrégeni „Piccolino” gyerekkórusnak. Ezekből kedvet merítve, úgy döntöttem, hogy ezt akarom folytatni, így IX. osztálytól a Vásárhelyi Művészeti Líceumban folytattam tanulmányaimat ének szakon. Líceumi éveimben az iskolakórus mellett a Szászrégeni Református Egyház kórusának és a Nagy István kórusnak is tagja voltam.

2013-2017 között a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia hallgatója voltam, amit az ének kar szakán végeztem el, és itt szereztem diplomát. Tanulmányaimnak és érdeklődési körömnek köszönhetően a zenei élet több területére is van rálátásom, tanítóként, énekesként, hangszeresként vagy kórustagként. Tanulmányaim során számos olyan tapasztalatot szereztem, melyeket úgy gondolom, a munkám során jól hasznosíthatok, és ezzel hozzájárulhatok a tanulók sikeres fejlődéséhez. Az egyetemi évek alatt 3 évet önkéntesként dolgoztam a Szászrégeni Református Egyház kántoraként és vallástanáraként. A feladatom az egyházon belül az volt, hogy megismertessem a gyerekeket zenei világgal. Ez a munka segített abban, hogy a tanulmányaim során szerzett ismereteket gyakorlatban is építhessem. Korábbi tapasztalataimban számos olyan zenei folyamatra láttam rá, melyeket a zenetanári és kórusvezetői pozícióban is fel tudok használni. Tanult módszereimet a tanulókhoz, osztályhoz igazítom. Változatos, egyéni differenciálásra épülő, a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodó kooperatív zenetanulás szervezési módszereket alkalmazok. Igyekszem biztonságos, bizalommal teli légkört teremteni az óráimon. Célom, hogy olyan attitűdöket közvetítsek és alakítsak ki a rám bízott tanulókban, melyek szerint a megismerés öröme, a zenei tudás felfedezése nemcsak iskolai tanulmányaik, de egész életük meghatározó értékévé váljon.