Popa Márta

igazgató, fizika, címzetes tanár, I. fokozat - érdemfokozat

Iskolai megbízatások:

- az iskola igazgatója
- fizikatanár
- Körmöczi-Napok szervezője
- az iskola vezető tanácsának elnöke
- a JZSUK tehetségpont felelőse
- a fizika elít-műhely tehetséggondozó tanára

Tanfelügyelőségi megbízatások:
- a Kolozs Megyei Tanfelügyelőség fizika bizottságának tanácsadója
- a Kolozs Megyei Tanfelügyelőség módszertanos tanára
- a középiskolás diákok Elit Központjának tehetséggondozó tanára
- alkalomszerűen módszertani köröket szervez az iskolában

Egyházi megbízatások:
- az Egyházi Képviselő Tanács és Főtanács tagja
- az egyházi oktatási bizottság tagja
- Teológiai és Szakképesítési Bizottság tagja


Erdélyi Műszaki Társaság:
- az Öveges József-Vermes Miklós fizikaverseny helyi és országos szakaszának szervező bizottsági tagja és a helyi szakasz főszervezője

Továbbképzések: 
- tanári magiszetri oklevél
- a mentori cím elnyeréséhez szükséges továbbképzés
- menedzseri magiszter képzés

A továbbképzések témakörei:
- kommunikáció és vezetés tanfolyam
- a tanárok szakellenőrzése
- modszertani és pedagógiai képzés
- a didaktikai tevékenységek tervezése, megszervezése és minősítése
- a megfelelő felmérési-ellenőrzési eszközök és tanítási stratégiák kidolgozása a csoport és az egyének sajátosságaihoz mérten
- a tanulási folyamatban használt szemléltető és segédeszközök hatékony használatának stratégiái
- menedzsment és kommunikáció
- a kritikus gondolkodás sajátos módszereinek használata
- konfliktuskezelés, idő, stressz, kockázat, projektmenedzsment
- osztálynevelés, tanácsadás
- a kommunikáció pedagógiája
- a tanulócsoportok megismerésének és önismeretének módszerei
- a fizika módszertana
- a tanítás gyakorlatának és elméletének mai tendenciái
- a csoportmunka minőségének sajátosságai
- számítógépes információs technikák
- interaktív tábla használata

Tudományos-módszertani  munka: 
- az Ábel kiadó felkérésére lektorálta a IX., a X. és a XI. fizika osztályos tankönyveket
- Az üveg szerkezetének vizsgálata a rezonancia jelenségével - diplomamunka
- Lézersugarak - I. fokozati munka
- iskolatörténettel kapcsolatos írások
- az osztályfőnöki napló
- Természettudományi Kísérletek gyűjteménye - EXIT kiadó, 2015
- Fizikai Kísérletek gyűjteménye - Idea nyomda, 2016
- Egyszerű és érdekes kísérletek - Idea nyomda, 2017

- Intergalaktikus háború elnevezésű társasjáték szakmai irányítója, 2018-2019