Rácz Mária

unitárius vallástanár

Mindig tudtam, hogy emberekkel, emberekért szeretnék dolgozni. Az iskolai vallástanári állást tíz év (gyermeknevelési szabadságok miatt többször megszakított) lelkészi munka után vállaltam fel. Bár a tanügyi rendszer ügyviteli részét nehezen viselem el, elfogadom szükséges rosszként, hogy a diákság nevelésén munkálkodhassak, tehetségem szerint.

Vallástanárként abban a kivételes helyzetben vagyok, hogy nem vizsgatantárgyakat tanítok, így óráimon mindig van lehetőség a meghitt beszélgetésekre, a kérdések felvetésére és közös válaszkeresésre, egymás meghallgatása és elfogadása pedig szerintem minden diáknak kötelessége.

 

Tanulmányok:

1997-2002 Benedek Elek Tanítóképző, Székelyudvarhely

2002-2007 Protestáns Teológiai Intézet, Unitárius Kar

2004-2009 Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Szociológia Szak

Iskolai feladatkörök:

-osztálynevelő
-a Zsömle diáklap szerkesztője
-az óvodában, illetve az elemi és gimnáziumi osztályokban az áhítatok felelőse
-a gimis színikör vezetője
-az elemi osztályok közösségépítő táborainak szervezője

Más munkaterületek:

-a Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség részmunkaidős segédlelkésze
​​​​​​​-2017től a Kolozsvári Rádió „Egyház a mindennapokban” című műsorának szerkesztője