Szekernyés Réka

földrajz, címzetes tanár, I. fokozat - érdemfokozat

Megbízatások:

- az iskola vezetőtanácsának tagja
- iskolánk nevelésügyi felügyelője
- az osztálynevelők tanácsának vezetője

- osztálynevelő

Tanfelügyelőségi megbízatások:
- a Kolozs Megyei Tanfelügyelőség módszertanos tanára
- versenyfeladatok fordítása román nyelvről magyar nyelvre

- versenyek szervezőbizottságainak tagja

- versenyfeladatok ajánlása a helyi versenyek alkalmával

Végzettség: Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Földrajz Kar, Kolozsvár

Publikációk:

- The landslide dynamics in natural and built system. Case study in Chinteni Valley, The XVIII-Th Symposium of Geomorphology, Abstracts Books, Sighetu Marmaţiei 28-30 September 2000, pp.55-56

- Desenul schematic pe tablă, Didactica geografiei, Nr. 1/ 2001, Editura Academic, Cluj-Napoca, , pp.57-61

- Dinamica alunecărilor de teren în sistemul natural şi amenajat. Studiu de caz în Valea Chintenilor, Revista de Geomorfologie, Vol. 3, Bucureşti, 2001, pp.95-103, ISSN 1453-5068  ISSN 1453-5068 

- Geomorfológiai  folyamatok aktív bemutatása választott tantárgyi körben, Erdélyi Múzeum Egyesület Természettudományi és Matematikai Szakosztályának 2002. évi Tudományos Ülésszaka, Marosvásárhely, 2002. október 26, pp. 57-58

- Önálló tanulói munka a földrajz tankönyvvel (Munca individuală a elevilor cu ajutorul manualului de geografie), Erdélyi Múzeum Egyesület Természettudományi és Matematikai Szakosztályának Őszi Tudományos Ülésszaka, Kolozsvár, 2003. október 25, pp. 48

- A Babeş-Bolyai Tudományegyetemen bekövetkezett szemléletváltás a földrajztanárképzés folyamatában , GEO 2004 Magyar Földrajztudományi Szakemberek VII. Világtalálkozója, Szeged, 2004, pp. 90-91

- Két hét két keréken. Kerékpártúrák szervezési feladatai,  Szabadidő-kalauz, kiegészítő kötet, Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft., Budapest, 2007 február, pp. B 2.8 1-29, ISSN 1454 2951

- Expediţiile liceale de ciclism, ca formă de cunoaştere şi de explorare, Tendinţe actuale în predarea şi învăţarea geografiei, volumul 5, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2008, pp.348-357, ISBN 978-973-555-505-4

- Osztálynevelői beszámoló XII.R. osztály), in Kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium Évkönyv 2008-2009, pp. 192-197, ISBN 978-973-0-07582-3

- Beszámoló a 2008-2009-es tanév érettségi eredményeiről Kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium Évkönyv 2008-2009, Kolozsvár, 2010, pp. 209-210

- Osztálynevelői beszámoló XII.R osztály in Kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium Évkönyv 2008-2009, Kolozsvár, 2010, pp. 209-210

- Vizitúra a Bodrog-ártéren, Fotók (Fotografii despre expediţia cu bărci pe lunca râului Bodrog), Erdélyi Gyopár, az Erdélyi Kárpát-Egyesület Folyóirata, 21 évfolyam, 2011 január- február, 1 szám, pp.22-23, ISSN 1583-9532

- Osztálynevelői beszámoló V. Osztály in Kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium Évkönyv 2009-2010, Kolozsvár, 2011, pp. 198-202, ISBN 978-973-0-10200-0

- Középiskolai tematikus tanulmányutak - kompetenciaalapú oktatás, in. Gyöngyhalászat tehetségpont, Kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium Tehetséggondozó Műhely 2007-2011,  Kolozsvár, 2011, pp.25,  ISBN 978-973-0-10863-7

- CO2NECT európai projekt „Védd a természetet” (Proiectul european CO2NECT „Ocrotirea naturii”), in Gyöngyhalászat tehetségpont, Kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium Tehetséggondozó Műhely 2007-2011,  Kolozsvár, 2011, pp. 110-111, ISBN 978-973-0-10863-7

- Középiskolai kerépáros expedíciók gyakorlati szerepe a tehetséggondozásban és az interdiszciplináris tudományok élményszerű elsajátításában, valamint a közösségépítésben (Rolul expediţiilor de ciclism liceale în însuşirea cunoştiinţelor interdisciplinare şi în formarea unui colectiv), in Gyöngyhalászat tehetségpont, Kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium Tehetséggondozó Műhely 2007-2011,  Kolozsvár, 2011, pp.120-122, ISBN 978-973-0-10863-7

- Osztálynevelői beszámoló VI. Osztály, in Kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium Évkönyv 2010-2011, Kolozsvár, 2012, pp.117-12, ISSN 2285-1062

- A kompetenciaalapú oktatás és felfedeztetés lehetőségei tanulmányi kirándulások alkalmával– in Interaktív eszközök és módszerek a tanulási folyamatban, Egyetemi füzetek 13. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság – Kolozsvár, 2012, pp. 227-233, ISBN 978-606-8145-18-1

- Fotografii, in Profesori, profile, amintiri. Volum aniversar al profesorilor de geografie din Cluj-Napoca și cercul pedagogic Cluj-comune (1962-2012), Editura Galaxia Gutenberg, Cluj-Napoca 2014, ISBN 978-973-141-555-0

- Profesori, profile, amintiri. Volum aniversar al profesorilor de geografie din Cluj-Napoca și cercul pedagogic Cluj-comune (1962-2012), Editura Galaxia Gutenberg, Cluj-Napoca 2014, pp.175,250,256, 267, ISBN 978-973-141-555-0

- Osztálynevelői beszámoló IX. R osztály, in Kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium Évkönyv 2013-2014, Kolozsvár 2015, pp. 156-160, ISSN 2285-1062

- Osztálynevelői beszámoló X. R osztály, in Kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium Évkönyv 2014-2015, Kolozsvár 2015, pp. 420-424, ISSN 2285-1062

- Fényképek/Fotografii, in Kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium Évkönyv Kolozsvár 2013-2014, 2014-2015, ISSN 2285-1062

- Viața sănătoasă, in „Educatia si cultura alimentatiei” Volumul XVIII., Colecția „Parteneriat în Educația pentru Mediul Înconjurător”, Editura Decesfera, București, 2016, pp.38, ISBN 978-606-8228-19-8

- Educare prin expediții de ciclism, metodă activă de petrecere a timpului liber in Educarea copiilor cu cerințe educative speciale, NR. 20/2016, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2016, ISSN 2068-5785

- Educaţie pentru o alimentaţie responsabilă in „Educaţie pentru o alimetaţie responsabilă” Volumul XXI, Colecția „Parteneriat în Educația pentru Mediul Înconjurător”, Editura Decesfera Media, București, 2017, pp.58, ISBN 978-973-0-25465-5

- Protecţia mediului pe două roţi in „Conservarea şi protecţia patrimoniului natural”, Volumul XXII,  Colecţia „Parteneriat în Educaţie pentru Mediul înconjurător”,   Editura Decesfera Media, Bucureşti, 2018, pp.40, ISBN 979-973-0-26905-5

- Osztálynevelői beszámoló XI.R. osztály in Kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium Évkönyv Jubileumi Év 2015-2016. 2016-2017, Kolozsvár, 2018, pp. 140-145, ISBN 978-973-0-10200-0 Osztálynevelői beszámoló XII.R. osztály in Kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium Évkönyv Jubileumi Év 2015-2016. 2016-2017, Kolozsvár, 2018, pp. 330-338, ISBN 978-973-0-10200-0

- Protecția mediului în Panteonul Transilvaniei, in Volumul „Mediul – o provocare pentru educație” Colecția „Parteneriat în Educația Pentru Mediul Înconjurător”, București, 2019 ISBN 978-973-0-29256-5

Továbbképzések:

-Módszertani és pedagógiai képzés, Babeş-Bolyai Tudományegyetem

-Magiszetri oklevél, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Földrajz Kar (1997)

-Egézségnevelés, Soros Alapítvány (1997)

-Pécsi Jannus Pannonius Tudományegyetem Földrajz Intézetének nyári továbbképzése (1999)

-Mentor cím elnyeréséhez szükséges továbbképzés, Kolozsvári Tanfelügyelőség (1999/2000)

-Didaktikai tevékenységek tervezése, megszervezése és mínősítése, Kolozsvári Tanfelügyelőség (2000)

-2002-től doktorandusz, Babeş-Bolyai Tudományegyetem

-Bolyai Nyári Akadémia, Romániai Magyar Pedagogusok Szövetsége, Óradna (2001)

-Bolyai Nyári Akadémia, RMPSZ, Szováta (2003)

-Bolyai Nyári Akadémia, RMPSZ, Gyergyószentmiklós (2004)

-Bolyai Nyári Akadémia, RMPSZ, Orsova (2005)

-Bolyai Nyári Akadémia, RMPSZ, Nagybánya (2006)

-Bolyai Nyári Akadémia, RMPSZ, Nagyszeben (2007)

-Osztályfőnöki felkészítő, Kolozsvári Tanfelügyelőség (2006)

-A tanárok szakellenőrzése, Casa Corpului Didactic Cluj (2008)

-Népi játszóházi foglalkozásvezető, Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, Budapest (2008)

-Didaktikai tevékenység felmérése szakellenőrzés során, Pedagógusok Háza, Kolozsvár (2008)

-Nemzeti program a tanárok felmérési kompetenciájának fejlesztésére , Centrul Naţional Pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul preuniversitar, (2010)

-Tanári versenyvizsgáztatók képzése, Casa Corpului Didactic Cluj (2011)

-Geomatika (Térinformatika) BBT (2011)

-Öndifferenciáló módszerek alkalmazása sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű tenulók tanításában, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyarország (2011)

-E-learning: Integrált kompetencia fejlesztés egy tudás alapú társadalomért, Casa Corpului Didactic Cluj (2012)

-Tanárok informatikai képességeinek és pedagógiai stratégiáinak integrált fejlesztése, Centrul National de Evaluare si Examinare (2012)

-A digitális generació kalandja a képességek és motiváció birodalmában, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyarország (2013)

-A kreatív természettudományi pedagógia Erdélyi Tehetségsegítő Tanács (2013)

-ECDL, Casa Corpului Didactic Cluj  (2011)

-Mínőségi ellenőrzések az iskolai szakellenőrzések során, Casa Corpului Didactic Cluj (2013)

-Award vezető képzés- The Duke of Edinburgh’s International Award Románia, Kolozsvár (2013)

-„Dezvoltare institutionalĂ descentralizată”, Asociaţia Learn&Vision (2013-2014)

-Nevelési tevékenységek menedzsmentje, Casa Corpului Didactic Cluj (2016)

-A didaktikai tevékenység mínőségének felmérése szakellenőrzés során (2016)

-„Trepte spre performanţă în cariera didactică”, Casa Corpului Didactic Cluj (2016-2017)

-Mentorképzés, EDU/zece plus (2017)

-„Evaluare pentru evoluția în cariera didactică”, Casa Corpului Didactic Cluj (2017)

-„Tabla interactiva-resursa educationala”, Casa Corpului Didactic Cluj (2018-2019)